ethazi_ikaskuntza_eredua

1.

Lanbide Heziketa Adimendua, etekin handiko ikaskuntzan oinarritua

Ekoizpen-sarea etengabe eraldatzen ari deneko ingurune honetan, eta enpleguaren eta gizartearen testuingurua behin eta berriz berregituratzen diren honetan, lanbide-heziketako sistemek egokitu egin behar dute Lanbide Heziketa etekin handiko ikaskuntzan oinarritutako Lanbide Heziketa Adimendu bihurtzeko. Horrela, erantzuna ematen zaie egungo beharrei, sortzen ari diren inguruneei eta ingurune ezezagunei.

Euskadiko LHn, langile gaituak, dagozkien lanak ondo egiten dituzten langileak prestatzetik profesional gaituak izatera igaro gara. Profesional horiek, beren lana ondo egiteaz gain, balio erantsia eskaintzen dute beste gaitasun mota batzuen bidez. Hala ere, egungo egoeraren gaineko analisiak eta ikuspegiak, agertoki berriei begira, profesional talentudunen alde apustu egitera eta lan egitera garamatza.

Testuinguru horretan, ezin ahaz dezakegu egun gertatzen ari den eraldaketa digitala eta ikaskuntza-irakaskuntza prozesuan duen eragina. Eraldaketa horren guztiaren giltzarria argi dago: giza alderdia. Alderdi hori dela-eta, profesional berriek izan behar duten lidergo humanistara bideratzen ditugu eginahalak.

Horretarako, lanbide-heziketa dinamikoa behar da, pertsonak aldaketa aztoragarrietarako prestatzen lagunduko duena eta ikaskuntza-ereduak sistemikoki eraldatuz lortzen dugu hori.

Ikaskuntzak eta Etekin Handia arloan, ikaskuntza-estrategiak garatzen ditugu, pentsamendu kritikoa, pentsamendu eraikitzailea eta pentsamendu sortzailea lantzen dituztenak, eta, horrela, profil profesional berriaren, profesional talentudunaren, adimen emozionala, adimen sortzailea eta adimen exekutiboa bultzatzen ditugu.

Azkenik, hori guztia aberasteko eta indartzeko programa ezberdinak ere baditugu martxan:
●       Ikasenpresa (kultura ekintzailearen garapena)
●       Balioak 4.0 (gizartea eraldetzeko bisioa)
●       Steam (pentsamendu zientifikoaren garapena)

datuak_web-eu

* Datuak ereduaren ezarpen-maila guztien baturari dagozkio.

2.

Sarea

Ikerketak eta esperientziak erakusten digutenez, lanbide-heziketa eraldatzaileak ingurune sozial eta produktiboan benetako eragina izatea nahi badugu, beharrezkoa da hedapen-estrategia globalak diseinatzea eta gauzatzea; hau da, ez dira nahikoa lanbide-heziketako eragile gutxi batzuek garatutako aparteko ekintzak. Aitzitik, lanbide-heziketako unibertso osoa da pixkanaka eraldatu behar dena eta eraldatzaile izan behar dena. Hori pentsatzen dugu Euskadiko Lanbide Heziketan, eta, ondorioz, bilakaera- eta eraldaketa-guneetara arin iristeko ahuera ematen duen sare-ingurune bat sortzen dugu. Ekintza-sare hori egitura-elementu hauek osatzen dute:

1 - TKNIKAKO IKERTZAILEAK
Ikaskuntza kolaboratiboko ereduak eta estrategiak ikertzen eta garatzen dituzte, Euskadiko LHko ikaskuntza-ereduaren bereizgarri diren gaitasun-garapenak bultzatzen dituztenak. Euskadiko LHko zentroetara eta Estatuko eta nazioarteko beste zentro eta erakunde batzuetara transferitzeko ekintzak ere diseinatu eta gauzatzen dituzte. Sareko eredu osoaren erreferente diren pertsonez osatutako taldea da.
2 - aRituak
Euskadiko LHko ikastetxeetan ikaskuntza-eredua ezartzen eta garatzen laguntzen eta gidatzen dituzte. Dinamizatzaile erreferenteekin batera, prestakuntza-zentroetatik hurbilen dauden nodoak dira, eta proposamenetarako irispidea eta prestasuna bermatzen dute.
Eredua abian jartzen esperientzia duten pertsonak dira, ereduaren elementu bereizgarriak aztertzeko, alderatzeko eta aplikatzeko gaitasunagatik nabarmentzen direnak, bai eta komunikatzeko erraztasunagatik eta laguntza hurbilagatik ere.
3 - IKASKETAREN KOORDINATZAILEAK
Euskadiko LHko ikaskuntza-ereduak zentro bakoitzean eragiten duen aldaketa-prozesuaren lider dira. Funtsezko figura bat da, eta aldaketaren diseinu estrategikoan eta ekintzaren bultzatzailean egiten duen lanaz gain, prestakuntza-zentroko irakasle taldeekin harreman estua du, baita aRituak gisa diharduten pertsonekin eta Tknikako dinamizatzaileekin ere. Motorra martxan mantentzen dutenak dira.
4 - IKT PEDAGOGOAK
Ikaskuntza-prozesuaren digitalizazioa dinamizatzen eta bultzatzen dute. Eraldaketa digitaleko taldeko kide dira, dinamizatzailea, sustatzailea, eraldaketa digitalaren koordinatzailea, azpiegituren arduraduna eta zuzendaritza exekutiboa bezala. Baliabide digitalek ikaskuntza-prozesuari ematen dioten laguntza gero eta lehenago ikusten dugun testuinguru honetan, IKTko pedagogoek teknologiarik egokienen bidez ekintza pedagogikoak igartzea, egokitzea eta hobetzea ahalbidetzen duen lana egiten dute.
5 - KULTURA EKINTZAILEA
Ekintzailetza-kultura sustatzen eta dinamizatzen dute Euskadiko LHko ikasleen eta irakasleen artean, ikaskuntza-prozesuetan txertatutako ekintzen bidez. Ideia ekintzaileak baliozkotzea eta ideiok jarraitutasuna izatea bermatu eta bideratzen dute.
6 - IRAKASLEAK
Lanbide-heziketaren helburu nagusia bertara jotzen duten ikasleen gaitasun-garapen integrala bada ere, egia da irakasleak direla ikaskuntza-prozesuak eragiten eta gidatzen dituztenak. Hots, giltzarria dira, haiek gabe ez lukeelako ezertarako balioko ereduaren ekintza-estrategia osoak. Sistemak presta-ekintzako (ekinbidezko prestakuntza) eta entrenamenduko programak eskaintzen dizkie irakasleei, ikerketa-ekintza lerro bakoitzak segurtasunaren emozionaltasunetik eta bere jarduera betegarria eta arrakastatsua izateko behar diren baliabideak eta laguntza jasoko dituztelako konbentzimenduarekin garatu ahal izan ditzaten.

Hedapena errazten duten elementuak

1 - ENOLA: Ikaskuntza ereduaren autodiagnosia
eNOLA irakasle-taldeen zerbitzuko tresna bat da, ziklo bakoitzak ETHAZI etekin handiko ikasketa-eredua ezartzeko prozesua nola daraman autodiagnostikatzeko, eta, geroago, hobekuntza-ekintzak detektatu eta proposatzeko. Aldi berean, eredu hori prestakuntza-zikloan eta zentroan balioztatzeko modua ematen du.
2 - ETHAZI GUNEA: Web komunitatea
ETHAZI gunearen helburua, Euskadiko LHko ikaskuntza-ereduari buruzko informazioa, hezkuntza-komunitate osoaren eskura jartzea da. Gune dinamikoa da, non funtsezko faktoreetako bat baita irakasleek IKT pedagogoen eta ikaskuntzako koordinatzaileek dinamizatuta edukiak sortzea. Euskadiko LHko ikaskuntza-ereduari aldaketa metodologikoan laguntzen dion tresna da.
https://ethazi.tknika.eus
3 - SET: Gaitasunak ebaluatzeko tresna
SET etekin handiko ikaskuntza, ETHAZI zikloen bilakaeran oinarritzen den konpetentzien araberako ebaluazio-ikuspegia lantzeko Tknikak proposatzen duen tresna bat da. Tresna hau duela 8 urte garatu zen, baina etengabe gehitzen zaizkio hobekuntza ugari, erabiltzaileek helarazten dizkiguten iradokizunen bitartez. Hasiera batean, irakasle-taldeek SET erabiltzen zuten zeharkako konpetentziak ebaluatzeko, baina egun normaltasunez erabiltzen da konpetentzia espezifikoetarako ere, eta irakasle-taldeek ikasleei egiten dizkieten iruzkinen euskarri gisa. SETi buruzko edozein galderatarako, jarri harremanetan helbide honekin: set@tknika.eus
Argibideak: SET

3.

Irakasleentzako ikaskuntza-aukerak, erronketan oinarritutako elkarlaneko ikaskuntza-ereduaren ezarpenari erantzuteko, ETHAZI

Irakasleentzako prestakuntza-eskaintzak (IKAS AUKERAK) ETHAZI ereduaren bilakaerak eskatzen dituen beharrei erantzun behar die; bilakaera horrek ereduaren interpretazio bateratuari, ikastetxean hedatzeari eta eredua gizarte- eta enpresa-eremuetako elementu berriekin aberasteari lotutako hiru arlo biltzen ditu, hurrenez hurren.

Arloko jardun-ildoek piezak eskaintzen dituzte, irakasle taldeek ETHAZI eredua beren zikloetan ezartzeko behar duten ezagutza eraikitzeko.

2022/2023 ikasturteko eskaintzarekin irakasle taldeen beharretara hurbiltzen jarraitzen dugu, IKAS AUKERAK ugarituz eta malgutuz.

1 - BALIOAK 4.0
Garrantzitsua iruditzen zaigu kontuan izatea nola landu nahi diren konpetentzia profesionalak zikloetan. Gure ikasleek pertsona eta profesional gisa oinarri etiko sendoa izatea nahi badugu, haiekin batera, balioak zikloetan integratzen ere trebatu behar dugu. Informazio Gehiago
2 - BALIOAK 4.0 ikaskuntza-ereduan

IKAS AUKERA honen helburua 4.0 BALIOAK Euskadiko LHren ikaskuntza-ereduan lanean ari diren heziketa-zikloetan txertatzea da. Konpetentzia hauek garatzen dira:

– 4.0 balioak txertatzen ditu zikloko ETHAZI planteamenduan

– 4.0 balioak proiektuarekiko inplikazioa

3 - BALIOAK 4.0 garatzen
Hitzaldi sorta hau 4.0 BALIOAK prestakuntza-ekintzan parte hartu duten eta beren motxila bete, balioak ezartzerakoan sortzen zaizkien zalantzak partekatu eta esperientziak partekatuz ikasi nahi duten irakasleei zuzenduta dago. 4.0 balioen ikuspegia egonkortzea da zikloaren xedea, eta, besteak beste, kulturartekotasuna, lanbide-etika eta enpresen gizarte-erantzukizuna izango dituzte hizpide

4 - ETHAZI EZAGUTZEN
Ezagutu ETHAZI IKAS AUKERAK multzoaren helburua da irakasleak ereduan dauden oinarrizko kontzeptu eta prozesuak aurkeztea. Hiru IKAS AUKERAK eskaintzen ditugu, irakasleen eta ikastetxeen beharrizan desberdinetarako pentsatuak, eta horien elementu komuna da ereduan esperientziarik ez duten irakasleei eskaintzen zaizkiela.
5 - ETHAZI hastapena
IKAS AUKERA hau modu autonomoan eta denbora-mugarik gabe egiteko eskaintzen da, eta parte-hartzaileak ETHAZI ikaskuntza-eredua ulertzea du helburu. Informazio Gehiago

6 - ELU ikastetxean
ELU (ETHAZI Lehen Urratsak) ikastetxeei barne-prestakuntzako prozesuetan sartzeko eskaintzen zaien baliabide bat da. IKAS AUKERA hau, lan autonomokoa gehienbat eta ikastetxean bertan dinamizatzen dena, irakasleek beren ikastetxearen testuinguruan ETHAZIren lehen urratsak egin ditzaten pentsatuta dago. Informazio Gehiago

7 - EOP
EOP (ETHAZI Oinarrizko Prestakuntza) da multzo honetako IKAS AUKERA anbiziotsuena. EOPen, parte-hartzaileak EAEko LHko ikaskuntza-ereduan oinarritutako ikaskuntza-agertoki bat diseinatzen du. Informazio Gehiago
8 - PENTSAMENDU SORTZAILEA
9 - SORGIM
Pentsamendu sortzailea martxan jartzeko eta, horrela, erronkak ebazteko garaian balioa eransten duten ideiak eskaini ahal izateko, IKAS AUKERA SORGIM garatu dugu malgutasuna (pentsamendu-lerroa aldatzeko trebetasuna), arintasuna (ideia asko izateko trebetasuna) eta originaltasuna (ideiak desberdinak izateko, balioa eransten dutenak eta egingarriak izateko trebetasuna) entrenatzeko. Informazio Gehiago
10 - IKASKUNTZA KOORDINATZAILEA
11 - IKASKUNTZA KOORDINATZAILEA programa

Prestakuntza-programa honen helburu nagusia parte-hartzaileei

(etorkizuneko eta etorkizuneko ikaskuntza-koordinatzaileak) beharrezkoak diren konpetentziak ematea,

eredu-aldaketaren buru izateko zein bere zentroan; honako hauek dira lantzen diren funtsezko konpetentziak:

– Ikaskuntzako koordinatzaileak ETHAZI eredua ezartzen du, bere zentrora egokituta.

– Ikaskuntzako koordinatzaileak bere lidergo-estilo propioa sortzen du, Ethazi ereduaren arabera, ikastetxean errazago ezartzeko.

 

Programak hiru prestakuntza-bloke ditu:

– Komunikazioa eta pertsonak

– Errendimendu handiko ikaskuntza-eredua, ETHAZI

– Ikuspegia eta proiektua

12 - EKINTZAILETZA

Ekintzailetza EAEko LHren oinarrietako bat da, eta pertsonek garatu beharreko konpetentzia bat, bai lan-merkaturako, bai bizitzako edozein esparrutarako: aldaketa-eragilea, berrikuntzaren bultzatzailea, helburu argiekin eta arrakasta lortzeko motibazioarekin. Gure eskaintzak irakasle profil desberdinak hartzen ditu barnean. Informazio Gehiago

13 - Ikastraining I

Ikastraining I ikastaroa Ikasenpresa programan sartu berri diren Lanbide Heziketako irakasleei zuzenduta dago. Ikasenpresa hezkuntza-proiektu berritzaile bat da, ekintzaileen konpetentziak Enpresa eta Ekintzailetza moduluaren bidez eskuratzea duena xede. Horretarako, metodologia aktibo, berritzaile eta praktiko bat erabiltzen da.

14 - Elkar&Ekin

Elkar&Ekin formakuntza ekintzailetza ziklo-ikuspegi batetik landu nahi duten Euskadiko LHko irakasleei zuzenduta dago. Prestakuntza-ekintza horren helburua da ekintzailetza ziklo-ikuspegi batetik lantzea, eta irakasleek ekintzailetza-kulturaren arloan duten ezagutza planifikatzea eta handitzea, betiere Euskadiko LHren ikaskuntza-ereduari jarraikiz.

15 - Elkar&Ekin sakontzen

Elkar&Ekin Sakontzen ziklo bateko irakasle guztiei zuzenduta dago. Sentsibilizazioa du xede, ekintzailetza

zklo-ikuspegi batetik lantzeko Garrantzitsua da ekintzailetza ziklo-ikuspegitik lantzea, ziklo osoan zehar lantzeko plangintza egitea eta ekintzailetza-kulturan sakontzea, betiere Euskadiko LHren ikaskuntza-ereduan oinarrituta.

Prestakuntza-ekintza honetan, hainbat prestakuntza-pilula eskainiko dira, zikloko taldearen arabera.

16 - Ikastraining II

Ikastraining II ikastaroa Lanbide Heziketako Ikasenpresako irakasleei zuzenduta dago, hautematen diren beharren arabera. Ikastaro horren helburua da Euskadiko LHko irakasleek ekintzailetza-kulturan sakontzea, Euskadiko LHren ikaskuntza-ereduan oinarrituta.

17 - EBALUAZIOA
IKAS AUKERAK multzoaren barneko lan-ildo honen helburua da irakasleek ETHAZI ereduaren barruan ebaluazio-ikuspegian sakontzea da; horretarako, zikloetan ebaluazio-estrategia eraginkorrak zikloko irakasle taldeen bitartez diseinatzeko eta ezartzeko tresnak eskaintzen ditugu. Prestakuntza-ekintza independente gisa eskaintzen badira ere, horien guztien artean jarraitutasuna dago, eta horrek erraztu egiten du helburua lortzea. Informazio Gehiago
18 - Sentsibilizazio-saioak

IKAS AUKERA honek ETHAZI ereduaren barruan ebaluazio-ikuspegia ezagutzeko gakoak eskaintzen ditu. Konpetentzia hauek lantzen dira:

– Irakasle taldeak prestakuntza-ebaluazioa ikaskuntza garatzeko tresnatzat hartzen du

– Zikloko irakasle taldeak ebaluazioan esku hartzen duten elementuak eta horien arteko loturak ezagutzen ditu: konpetentziak, lorpenak eta adierazleak, ebidentziak, errubrikak, feedbacka, kalifikazioa…

19 - Gaitasunen definizioa

Irakasle taldeak zikloko lanbide-profilari dagozkion konpetentziak definitu behar ditu. Ikasleek ulertzeko moduan idatzi behar dira konpetentzia horiek, zikloan zeharreko ikaskuntza-ibilbidearen gida izan behar baitute. Konpetentzia hauek lantzen dira:

– Konpetentziak definitzeko prozesua ulertzen du.

– Bere prestakuntza-zikloari lotutako gaitasunak definitzen ditu

20 - Errubrikak eta lorpen-adierazleak

Irakasle taldeek kalifikazio-prozesua eta errubrikak bereizten jakin behar dute, baita errubrikaren eta lorpen-adierazleen arteko lotura ulertzen ere. IKAS AUKERA honek agertoki praktiko bat eskaintzen du zikloko konpetentzien araberako errubrikak sortzeko. Hauek dira landu beharreko konpetentziak:

– Irakasle taldeak bereizi egiten ditu ikaskuntzara bideratutako ebaluazioa eta kalifikazioa

– Ikastaroko edo zikloko konpetentzien errubrika sortzen du, mailak eta lorpen-adierazleak barne, ikasleen ikaskuntza-erreferentzia gisa erabiltzeko.

21 - Ikaskuntza-ibilbidea finduz

IKAS AUKERA honek gaitasunen, errubriken eta lorpen-adierazleen arteko harremanak lantzeko gakoak eskaintzen ditu. Hau da landu beharreko konpetentzia:

– Ziklo bakoitzeko irakasle aldeak zikloaren profila (konpetentzien mapa) modulu bakoitzaren ikaskuntzaren emaitzekin lotzen du.

22 - Hausnarketa eta feedbacka

ETHAZI ereduaren ebaluazio-ikuspegian, hausnarketa eta feedbacka bi tresna garrantzitsu dira. Hausnarketa, feedback eta konpromisoen arteko harremana ulertzeak ebaluazio-estrategia eraginkorra sortzen laguntzen dio irakasle taldeari. Hauek dira IKAS AUKERA honetan lantzen diren konpetentziak:

– Irakasle taldeak hausnarketarako, feedbackerako eta ikaskuntza-konpromisoak hartzeko uneak sartzen ditu erronketan.

– Hausnarketa, ikasleek beren ikaskuntzaren ardura eta kontzientzia izan dezaten.

– Irakasle taldeak, ikasleekin batera, konpetentzia teknikoen eta zeharkakoen bilakaeraren jarraipena egiten du.

23 - STEAM

Laugarren industria-iraultzan murgilduta gaude, teknologia aurreratuen erabilera ekarriko diguna. Garrantzitsua da gure ikasleen jakin-min eta bokazio zientifiko-teknologikoak piztea, gizarteak eskatuko dizkien etorkizuneko erronkei aurre egin ahal izan diezaieten.

STEAM hezkuntzak aukera ematen du gure ikasleek 21. mendeko trebetasunak, zientzia-trebetasunak eta zientzia-kultura eskura ditzaten, etorkizunean euren lanbide-arloa zientzia eta teknologia izan zein ez. Informazio Gehiago

24 - Zergatik eta zer da STEAM erronka bat?

IKAS AUKERA honek Euskadiko LHko STEAM ereduaren elementuak aurkezten dizkie irakasleei. Konpetentzia hau garatzen da:

– STEAM ikuspegia erabiltzen du erronken diseinuan

25 - STEAM trebetasunak lantzen

IKAS AUKERA honekin, irakasleek lehen urratsak egin ahal izango dituzte hainbat teknologiatan: fabrikazio gehigarria, laser-ebakitzailea, elektronika eta Big data. Helburua da STEAM ikuspegia praktikan lantzea, “maker” kontzeptutik abiatuta. Hauxe da lantzen den konpetentzia:

– 4.0 teknologia erronketan zeharka landu daitekeela ulertzeko gai da

4.

Ikaskuntza-ereduen diagnostikoari, diseinuari, garapenari eta hedapenari buruzko aholkularitza

Esperientziak erakutsi digu ikaskuntza-ereduak eraldatzeko estrategiek ez dutela emaitza egokirik ematen egokitu ez badira. Ondo dabilen eredu bat dugu, egungo testuinguruek behar duten egokitzapen-gaitasuna duena. Lanbide-heziketari eta, oro har, hezkuntzari buruz dugun ikuspegiak zehazten du ikaskuntza-ereduak partekatuak izan behar direla, eta, are gehiago, beste urrats bat emanez, beren sistemak eraldatu nahi dituzten pertsonengana hurbildu behar direla. Horrela, gure idiosinkrasiaren barnean dago zerbitzu pertsonalizatuak eskaintzea askotariko erakundeei guri dagokigun horretan, hau da, lanbide-heziketako etekin handiko ikaskuntzen esparruan. Eta estatu barruan ez ezik, atzerrian ere ematen dugu zerbitzu hori.

asesoramiento6
asesoramiento5
asesoramiento4
asesoramiento
asesoramiento7
asesoramiento3

Azkeneko albisteak