Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailaren Lanbide Heziketako Sailburuordetzak bultzatutako zentroa da Tknika.

Atal honetan, gure erakundearen izateko arrazoia aurkituko duzu: gure misioa, gure ikuspegia, gure balioak, finkatzen ditugun asmoak, eta gure politikak.

Zeregina, Ikuspegia eta Balioak

Zeregina
mision

Ikerketa eta Berrikuntza aplikatua Euskadiko lanbide heziketaren ardatz antolatzaileak bihurtzea, ikaskuntza-ingurune eta prozesu berrietan aurrera egitea, eta gaitasunen hutsunea murriztea ideia edo teknologia bat sortzen denetik gizarteak horren onura duen arte.

Zaintza eta adimen lehiakorraren, bitartez, balio erantsi handia duten  produktu eta zerbitzu berritzaileak diseinatuz, hedatuz eta Lanbide Heziketako ikastxeetara tranferentzia eginaz , eta hauetatik enpresa esparrura transferentzia ahalbideratuz. Elkarlanari eta aliantzak ezartzeari irekia dagoen dinamika baten bitartez, lan sareen sorrera bultzatuz eta talde lana, sormena eta iraunkortasuna sustatuz.

Ikuspegia
vision

Lanbide heziketako ikastetxeen bitartez, Enpresa esparrura ezagutzaren transferentzia gauzatzeko praktika aurreratuen hedapenean Europear erreferentea izatea

Balioak
valores
 1. Kidetza sentimendua

 2. Ekimena

 3. Arintasuna

 4. Bikaintasuna

 5. Eskuzabaltasuna

FP-koak gara (TKNIKA), ekimena dugu, arintasunez erantzuten dugu, egin beharrekoa ondo egiten dugu eta emaitzak behar duen edonorentzat bere esku jartzen ditugu.
Fidagarritasuna, aurre hartzea, elkarlana.

BERRIKUNTZA-ren (I+G+b) IKUSPEGIA

Tknikak epe labur eta ertainean lortu nahi duen etorkizuneko egoera hauxe da: Lanbide heziketako ikastetxeen bitartez, Enpresa esparrura ezagutzaren transferentzia gauzatzeko praktika aurreratuen hedapenean Europear erreferentea izatea

Horretarako, Tknikak hainbat eremutan ikertzen eta berritzen duen antolaketa-rola garatzen du EAEko LHko sistemarako eta horiek osatzen dituzten ikastetxe guztietarako, eta LHko ikastetxeek garatzen duten berrikuntza erraztu eta bultzatuko duen trakzio-elementua izan nahi du.

Bere jardueratik espero den inpaktua euskal LH sistemako ikastetxeetako irakasleen konpetentzien eta ezagutzen (teknikoak eta zeharkakoak) garapenari balio erantsia emango dion ezagutza berritzailea sortzean oinarritzen da, hauen bitartez zerbitzuaren hartzaileei transferitzeko (ikasle, enpresa, jardunean dauden langile, langabetu eta gizarteari).

Berrikuntzarako Estrategia

TKNIKAren ZEREGINA garatzeko eta haren IKUSPEGIA lortzeko, honako hau da aukeratutako ESTRATEGIA:

Berrikuntza eta ikerketa dira Tknikaren izateko arrazoia.

Tknikak ikuspegi inkremental zein disruptiboetan oinarritutako berrikuntza garatzen du, baina betiere gaur egun Euskadiko LHko sistemaren barruan eskuragarri ez dagoen ezagutzari dagokionez. Ikerketa eta berrikuntza zerbitzuaren berrikuntzan (ikastetxeen hezkuntza-eskaintzan eta zerbitzu-eskaintzan aplikatutako ezagutza berria), prozesuan (ikaskuntza-prozesua) eta kudeaketa-eredu berrietan (ikastetxeen kudeaketa) zentratzen da lehentasunez.

BERRIKUNTZA TEKNOLOGIKOA ETA SISTEMA ADIMENDUNAK Gaur egun garatzen ari diren ikerketa- eta berrikuntza-ildoak Industria 4.0, Fabrikazio Aurreratua, Automobilaren Teknologia, Energia eta Teknologia gaitzaileekin lotuta daude. Eremu horietako bakoitzean, LH-rako interesgarriak diren gai nagusiak identifikatzen dira, eta horiek menderatzeko eta irakasleei prestakuntza eskaintzeko espezializazio-arloak abian jartzen dira, horrela, teknologia berrietan trebatutako ikasleak lan-merkatuan azkarrago sar daitezen.

KONPLEXUTASUNAREN KUDEAKETA Gaur egun epe ertainean garatzen ari diren ikerketa- eta berrikuntza-ildoen helburua ezagutzaren sorrera bultzatzea da, Euskadiko LHko ikastetxeetako kudeaketa-ereduak aldatzeko eta adimena kudeatzen duten erakunde adimendunak lortzeko

IKASKUNTZAK ETA ERRENDIMENDU HANDIA/Eraldaketa digitala Garatzen ari diren ikerketa- eta berrikuntza-ildoen helburua da ETHAZI eredua sendotzea eta aberastea, ikastetxeei laguntzea haien ezaugarrietara egokitutako ezarpen-estrategia definitzen eta hedatzen, eta Euskadiko LHn ``talentudun profesionalak`` izateko ekimenak bultzatzea. Horregatik, arlo hori entitate propioa bihurtzen ari da, iTlent, zeinaren bidez Euskadiko LHko ikastetxeetara iritsi nahi dugun, are gehiago, ETHAZI ereduari eta talentuaren kudeaketari laguntzeko. Era berean, eraldaketa horrek Eraldaketa digitalaren arloa diseinatzea eta sortzea dakar, eta, horren bidez, Lanbide Heziketako Euskadiko ikastetxeetan hasitako eta Lanbide Heziketako VI. Euskal Planean diseinatutako eraldaketa digitala bultzatuko da. Horretarako, hainbat ekintza egingo dira.

NAZIOARTEKOTZEA Garatzen ari diren ikerketa- eta berrikuntza-ildoak TKNIKAren eta Lanbide Heziketako ikastetxeen nazioartekotze-estrategia eta -jarduerak zuzentzera bideratuta daude. Besteak beste, honako ekintza hauen bidez gauzatzen dira: irakasleen nazioarteko trukerako programak ezartzen dituzte, jardunbide egokien trukea bultzatzen dute, Lanbide Heziketako nazioarteko sare nagusietan parte-hartze aktiboa sustatzen dute, ezagutza eta esperientzia-trukea ekarriko dutenak, eta nazioartean ikerketa-proiektuak sustatzen dituzte, Lanbide Heziketarekin lotutako nazioarteko ikerketa- eta berrikuntza-programen esparruan.

BERRIKUNTZA APLIKATUA INGURUNE ESTRATEGIKOETAN Gaur egun ingurune estrategikoetan aplikatutako Berrikuntzaren arloa garatzen ari den ikerketa- eta berrikuntza-ildoen helburua da lanbide-heziketako zentroen euskal sareak enpresa-sarean berrikuntza sustatzeko duen gaitasuna garatzea, berrikuntza eta ekimen ekintzailearen bidez eta enpresak ikaskuntza-prozesuan parte hartzearen esparruan aldaketa eta eraldaketa sendotzeko beharrezkoak diren gaitasun eta jarrera berriak garatzea bilatuz.

BIOZIENTZIAK ETA JASANGARRITASUNA. Lanbide Heziketatik gaur egun garatzen ari diren ikerketa- eta berrikuntza-ildoek egungo baliabideak modu zabal eta integratuan erabiltzean oinarritutako produkzio-eredu baten esparrua bultzatzen dute, ekonomia iraunkor baten euskarri gisa, eta ekonomia hori eraikitzeko betebeharra dugu, geure onespenean eta etorkizuneko belaunaldienean. Horretarako, giza garapen iraunkorra lantzen ari gara gaur egun, gizartearen, ingurumenaren, ekonomiaren eta kulturaren arloetan.

Esparru horietan guztietan, prospekzio- eta zaintza-estrategia bat hedatzen da, eta, horri esker, etengabe zalantzan jartzen eta eguneratzen dira garatzen ari diren lan-ildoak, LHko sistemaren eta LHko ikastetxeen etorkizuneko beharrei aurrea hartzeko eta ahalik eta balio erantsi handieneko proiektuen eta zerbitzuen eraikuntza planifikatzeko.

Beste eremu batzuk. Tknikak Lanbide Heziketako Sailburuordetzarekiko duen mendekotasun organikoaren ondorioz, eta Sailburuordetzak hartzen dituen erabaki estrategikoetan oinarrituta (Sailburuordetzak egindako prospektiba eta sortzen ari diren joeren azterketatik eratorritako informazio garrantzitsuan oinarrituta), garatu beharreko estrategiak eta une bakoitzean beharrezkoak diren kudeaketa-eremuak aldatzen, eguneratzen eta gehitzen joango dira.

Arau orokor gisa, emaitzen transferentzia eta ustiapena modu irekian egingo da, eta TKNIKAk/ek sortutako ondasun ukiezinak, ezagutzak eta materialak alde interesatu guztien eskura jarriko dira, batez ere LHko ikastetxeen eta irakasleen eskura. TKNIKAk zehaztutako egoera espezifikoetan, ondasun ukiezinen egiletza eta jabetza babestu egingo dira, eta legezko neurri egokiak hartuko dira.

Berdintasun Plana

TKNIKA-k LANBIDE HEZIKETARAKO IKERKETA ETA BERRIKUNTZA APLIKATURAKO ZENTRUAK, kalitatearen kudeaketa, bere politika eta estrategiaren oinarrizko atal gisa definitu du, eta horretarako kalitatean oinarritutako kudeaketa sistemak bereganatu ditu erakundearen kudeaketarako erreferentzi eredu moduan.

Oinarrizko erreferentziak EFQM kudeaketa eredua eta UNE-EN ISO 9.001: arauan oinarritutako kalitate ziurtatze sistema eta UNE166002 I+G+baren kudekaterako sistema dira.

Tknika Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko Lanbide Heziketako Sailburuordetzak bultzatutako zentroa da. Sare lanaren bidez, eta Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) Lanbide Heziketako irakasleen inplikazioarekin, ikerketa aplikatuko eta berrikuntzako proiektuak garatzen ditu teknologia-, biozientzia-, prestakuntza- eta kudeaketa-arloetan.

Plan hori Genero Berdintasunerako Europako Institutuaren (EIGE) jarraibideei eta Akademian eta Ikerketan genero-berdintasunerako planak egiteko tresnari jarraiki egin da, eta Tknikak genero-berdintasunarekiko konpromiso formala erakusten du. Aipatzekoa da, halaber, konpromiso informal hori ere badagoela, Tknikako pertsonek berdintasuna sustatzen baitute beren eragin-eremuan, eguneroko trukeetan eta kanpoko eragileekiko harremanetan.

Lege-testuingurua

Emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatzen duten erreferentzia legal eta direktiba espezifiko ugari daude bizitza sozialaren, ekonomikoaren, hezkuntzaren eta abarren eremu guztietan. Horiek guztiek berdintasun formal edo legala benetako berdintasun eraginkor bihurtzea bilatzen dute. Zuzenean eta hurbilean, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legea da legezko erreferente nagusia.

Era berean, 1991. urteaz geroztik, Eusko Jaurlaritzak berdintasunaren aldeko konpromiso irmoa erakutsi du gizonen eta emakumeen berdintasunerako planen bidez. Azken plana (EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Plana) eta Eusko Jaurlaritzaren XII. legegintzaldia dela-eta egin beharko den VIII. Plana dira arlo horretako erreferente tekniko nagusiak. Era berean, Planak gure herrialdean izan diren arau erregulatzaile nagusiak errespetatzen ditu, bereziki Berdintasunari buruzko 3/2007 Lege Organikoa eta Berdintasun Planei eta haren erregistroari buruzko 901/2020 Errege Dekretua aipatuz.

Tknikak berdintasuna lortzeko egin duen ibilbide historikoari esker, barne-sistemak garatu ditu, eta, aurrerago ikusiko dugunez, plangintzan aurreikusitako jarduera gehienak formulak eta prozesuak mantentzean eta eguneratzean oinarritzen dira, azken urteotan eraginkorrak direla erakutsi baitute. Europan, genero-berdintasuna Batasunaren funtsezko balioa da.

Aplikazio-eremua

Plan hau Tknikari eta haren pertsonei aplikatzen zaie, edozein dela ere beren jarduera egiten duten tokia, eta bost urterako aurreikusten da, 2022ko irailetik 2027ko abendura arte.

BERRIKUNTZA TEKNOLOGIKOA ETA SISTEMA ADIMENDUNAK

Gaur egun garatzen ari diren ikerketa- eta berrikuntza-ildoak Industria 4.0, Fabrikazio Aurreratua, Automobilaren Teknologia, Energia eta Teknologia gaitzaileekin lotuta daude. Eremu horietako bakoitzean, LH-rako interesgarriak diren gai nagusiak identifikatzen dira, eta horiek menderatzeko eta irakasleei prestakuntza eskaintzeko espezializazio-arloak abian jartzen dira, horrela, teknologia berrietan trebatutako ikasleak lan-merkatuan azkarrago sar daitezen.

Helburua: hizkuntza inklusiboa

Tknikak kanpoko proiekzio nabarmena du, bai toki, eskualde- eta nazio-mailan, bai nazioartean. Interneten, sare sozialetan eta hainbat foro, hitzaldi eta webinaretan gero eta presentzia handiagoa du.

Presentzia publiko hori, aldi berean, aukera eta arrisku bat da genero-berdintasuna sustatzeari dagokionez. Tknikak, alde batetik, komunikazio guztietan berdintasuna sustatuko duen hizkuntza inklusiboa erabiltzeko aukera du. Bestalde, hizkera diskriminatzailea erabiltzeak genero-berdintasunaren aurkako jarrerak sustatzeko arriskua ekar dezake.

Ildo horretatik, TKNIKAk hizkuntza inklusiboa erabiltzeko konpromisoa jasotzen duen hizkuntza-politika du, besteak beste.

Helburua: Tknikako langileei hizkuntza inklusiboa erabiltzeko prestakuntza ematea

Sarreran adierazi den bezala, Tknikako langileak genero-berdintasunaren garrantziaz konbentzituta badaude ere, zentroak ziurtatu behar du langile guztiek dutela berdintasuna modu eraginkorrean sustatzeko behar besteko ezagutza.

Hizkuntza inklusiboaren erabilera sustatzeko 1. helburuari dagokionez, horrek esan nahi du Tknika arduratuko dela bere langile guztiak hizkuntza inklusiboaren erabileran prestatzeaz, komunikatzeko erabiltzen dituen hizkuntza guztietan, hau da, euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez.

Helburua: mikromatxismoak eguneroko bizitzan ezabatzea

Matxismoa modu formalean edo presentzia publiko handiko ekintzetan murriztea edo ezabatzea, zalantzarik gabe, funtsezko urratsa da genero-berdintasuna lortzeko, baina ez da nahikoa. Badira beste matxismo-mota batzuk ere, oro har «Mikromatxismo» esaten zaienak, eta ezabatu egin behar dira berdintasuna lortzeko.

Mikromatxismo horiek benetako erronka dira, identifikatzea zaila baita. Portaera sozial batzuk pertsonen jokabidean barneratuta daude, eta ez dira horien jakitun.

Mikromatxismoak ezabatzeak esan nahi du, alde batetik, zer diren ikasi behar dela, nola identifikatu eta zer egin behar den horiek ezabatzeko, eta, bestetik, jokabide jakin batzuk aldatu behar direla.

Helburua: zuzendaritza-karguetan emakumeen presentzia sustatzea

Martxoaren 3ko 34/2020 Dekretuan (2020ko martxoaren 16ko EHAA) xedatutakoaren arabera, Tknikak zazpi zuzendaritza-postu ditu. Gaur egun, bi generoetako pertsonek okupatzen dituzte, honela:

Zuzendari Exekutiboa (gizona) / Berrikuntza Teknologiko eta Sistema Adimendunen arloko zuzendaria (gizona) / Ingurune estrategikoetan aplikatutako berrikuntzaren arloko zuzendaria (emakumea) / Konplexutasunaren Kudeaketako zuzendaria (gizona) / Biozientzien eta Jasangarritasunaren Arloko zuzendaria (emakumea) / Ikaskuntzako eta Goi Errendimenduko zuzendaria / Eraldaketa digitala (gizona) / Nazioartekotze arloko zuzendaria (gizona)

Ikus daitekeenez, zuzendaritzako zazpi postuetatik bost gizonek betetzen dituzte, eta bi soilik emakumeek. Horrek desoreka argia erakusten du. Tknikako langile-hornidura zerbitzu-eginkizunen erregimenean betetzen bada ere, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 54. artikuluaren eta unibertsitatez kanpoko irakasle funtzionarioentzako uztailaren 6ko 185/2010 Dekretuaren arabera, eta urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 12. artikuluaren arabera, generoikuspegia hobetzeko aukera emango zaie emakumeei, eta, beraz, lehiaketa publikoaren mende egongo da emakumeen plazen kopurua.

Helburua: industriaren eremuan emakumeen presentzia sustatzea

Tknikak eta gizarteak oro har aurre egin beharreko erronketako bat da industria-eremua oso maskulinizatuta dagoela eta bertan genero-oreka hobetu behar dela. Onura potentzial ugari daude lehiakortasun ekonomikoari, ekintzailetzari, berrikuntzari eta ikerketari dagokienez, generoen arteko oreka handiagoaren ondorioz.

Tknikak sarean lan egiten du EAEko Lanbide Heziketako ikastetxe guztiekin, eta lan-taldeak eratzean genero-oreka sustatzen dela ziurtatuko du.

Helburua: eremu biozientifikoan gizonen presentzia sustatzea

Eremu biozientifikoan, aurreko puntuan adierazitakoaren antzekoa gertatzen da, baina, kasu honetan, balantzak emakumeen aldera egiten du. Biozientziek emakumeen presentzia handiagoa erakusten dute.

Tknikak sarean lan egiten du EAEko Lanbide Heziketako ikastetxe guztiekin, eta lan-taldeak eratzean genero-oreka sustatzen dela ziurtatuko du.

Helburua: nazioarteko proiektuetan genero-berdintasuna sustatzea

Tknika teknologia-, biozientzia-, prestakuntza- eta ingurumen-arloetako berrikuntzarekin eta ikerkuntzarekin lotutako nazioarteko proiektu ugaritan inplikatuta dago. Proiektu horietan guztietan diziplina anitzeko taldeak lantzen dira, ikastetxeko hainbat arlo inplikatzen dituztenak, atzerriko erakundeekin lankidetzan

Nazioarteko proiektuetan era askotako lanak egingo dituzten pertsonak izendatzean, Tknikako arloek ziurtatu behar dute proiektu-taldeak orekatuta daudela generoaren ikuspegitik

Helburua: genero-berdintasunaren arloko ekimen nagusiekin lankidetzan aritzea

Tokiko, eskualdeko, nazioko eta nazioarteko hainbat ekimen daude genero-berdintasuna sustatzera bideratuta. Arlo guztietan bezala, arrisku handia dago gerra bakarka egiten saiatzeko, dauden ekimenekin indarrak batu beharrean.

Horretarako, Tknikak bere eremurako garrantzitsuak diren ekimenak aztertuko ditu, eta horiei guztiei gehituko zaie, egoki den guztietan.

Ondorioa

Tknikak generoaren arloan dituen erronkak eta helburuak taula honetan laburbiltzen dira:

Erronka

Tknikaren proiekzio publikoa eta hizkuntza inklusiboa ez erabiltzeko arriskua.

Tknikako langileek hizkuntza inklusiboaren erabilerari buruz ez jakitea.

Detektatzen eta ezabatzen zailak diren mikromatxismoak.

Genero-desoreka zuzendaritza-postuetan.

Genero-desoreka industria-eremuan.

Genero-desoreka eremu biozientifikoan.

Genero-desoreka egon daiteke nazioarteko proiektuetan.

Lehendik dauden ekimenak bikoizteko arriskua

Helburua

Kanpoko komunikazio guztietan hizkuntza inklusiboa erabiltzea

Tknikako langileei hizkuntza inklusiboa erabiltzeko prestakuntza ematea.

Tknikako langileei prestakuntza ematea mikromatxismoa detektatu eta ezabatzeko.

Zuzendaritza-postuetan genero-oreka sustatzea.

Industria-arloko lantaldeetan genero-oreka sustatzea.

Lan-taldeetan genero-oreka sustatzea arlo bientzientifikoan.

Nazioarteko proiektuetako lantaldeetan genero-oreka sustatzea.

Tknikak generoaren ikuspegitik lan egiteko garrantzitsuak diren ekimenak aztertzea eta horiekin bat egitea.

Jarduerak

Jarraian, azaletik, Tknikak adierazitako helburuak lortzeko proposatzen dituen jarduerak zehazten dira. Plan honek ez du denboralizazioa barne hartzen, erakundeko kudeaketasistemaren arabera, jarduerak arloen, proiektuen eta zerbitzuen plangintzaren barruan zehazten direlako.

Helburua

Kanpoko komunikazio guztietan hizkuntza inklusiboa erabiltzea.

Tknikako langileei hizkuntza inklusiboa erabiltzeko prestakuntza ematea.

Tknikako langileei prestakuntza ematea mikromatxismoa detektatu eta ezabatzeko.

Zuzendaritza-postuetan genero-oreka sustatzea.

Industria-eremuko lantaldeetan generooreka sustatzea.

Lan-taldeetan genero-oreka sustatzea arlo bientzientifikoan.

Nazioarteko proiektuetako lantaldeetan genero-oreka sustatzea.

Tknikak generoaren ikuspegitik lan egiteko garrantzitsuak diren ekimenak aztertzea eta horiekin bat egitea.

Jarduera

Jarraipena eta zuzenketa hizkuntza diskriminatzailea hautemanez gero.

Langile guztientzako urteko prestakuntza.

Mikromatxismoari buruzko urteroko prestakuntza.

Sailburuordetzarekin bilera, aukerak aztertzeko.

Genero-oreka kontuan hartzea industriaarloko proiektuen eta zerbitzuen plangintza egitean.

Arlo biozientifikoan, proiektuen eta zerbitzuen plangintza egitean genero-oreka kontuan hartzea

Genero-oreka kontuan hartzea nazioarteko proiektuen plangintza egitean.

Genero-arloko ekimen garrantzitsuekin lankidetzan aritzea.

Monitorizazioa

Plan honetan proposatutako jardueren eta helburuen lorpenaren monitorizazioa honela egingo da:

 1. Tknikako zuzendaritza-taldeak plana onartzea eta sinatzea.
 2. Plana erakundeko plan estrategikoan sartzea, eta horrek automatikoki erakundearen helburu estrategiko bihurtzen du.
 3. Planaren helburuei erantzuten dieten jarduerak sartzea arloko planetan, proiektuplanetan eta zerbitzu planetan.
 4. Plana monitorizatzea, lortutako emaitzen eta jarraian adierazten diren adierazle eta jomugen arabera:

Helburua

Kanpoko komunikazio guztietan hizkuntza inklusiboa erabiltzea.

Tknikako langileak hizkuntza inklusiboaren erabileran prestatzea.

Tknikako langileei prestakuntza ematea mikromatxismoa detektatu eta ezabatzeko.

Zuzendaritza-postuetan genero-parekotasuna sustatzea.

Industria-eremuko lantaldeetan generoparekotasuna sustatzea.

Lan-taldeetan generoparekotasuna sustatzea arlo bientzientifikoan.

Nazioarteko proiektuetako lantaldeetan generoparekotasuna sustatzea.

Tknikaren lanerako garrantzitsuak diren ekimenak genero-ikuspegitik aztertzea eta horiekin bat egitea

Adierazlea

Hizkera diskriminatzailea detektatzen duten kanpokomunikazioak zuzentzea. Meta: 100%

Urteko prestakuntzakopurua. Meta: 1

Urteko prestakuntzakopurua. Meta: 1

Sailburuordetzarekin egindako bileren kopurua. Meta: 1

Emakumeen parte-hartzea barne hartzen duten taldeen %. Meta: 40%

Gizonen parte-hartzea barne hartzen duten taldeen %. Meta: 40%

Emakumeen eta gizonen parte-hartzea barne hartzen duten taldeen %. Meta: 100%

Tknikak urtean zenbat ekimenekin laguntzen duen (martxoaren 8ko adibidea). Meta: 2

Politikak

Berrikuntza politika

Tknika, Lanbide Heziketari Aplikatutako Ikerketa eta Berrikuntzarako Euskal Autonomia Erkidegoko Zentroa, I+G+b proiektuen emaitzak Euskal Autonomia Erkidegoan lanbide-heziketa ematen duten zentroetara transferitzeaz eta ikerketa eta berrikuntza aplikatuaz arduratzen den organo teknikoa da.

TKNIKA Lanbide Heziketan Aplikatutako Ikerketa eta Berrikuntza Zentroaren helburuak dira:

Lanbide-heziketaren eta berrikuntza aplikatuaren eremuan ikertzea, lanbide-heziketa ematen duten zentroekiko, enpresekiko, teknologia-zentroekiko eta unibertsitateko eta unibertsitateaz kanpoko ikerketa-sailekiko harremana sustatuz.

Proiektu eta zerbitzu berritzaileak garatzea, lanbide-heziketako zentroei balio erantsia emango dietenak eta zentroek eskaintzen duten zerbitzua etengabe berritzen eta hobetzen lagunduko dutenak.

Lanbide Heziketaren jarduerari zuzenean lotutako ezagutza-corpus berritzaile bat eraikitzea lanbide-arlo guztietan, bai gaur egungoetan, bai etorkizunekoetan

Eskura dagoen ezagutza LHko ikastetxeetako irakasleei transferitzea eta, horien bidez, eskainitako zerbitzuen hartzaileei (ikasleak, enpresak, jarduneko langileak, langabeak, gizartea).

Lanbide-heziketa ematen duten ikastetxeetako irakasleak produkzio-sektoreetan azaleratzen ari diren teknologietan prestatzea.

Ikaskuntza-, kudeaketa- eta enpresekiko harreman-prozesuak hobetuko dituzten ingurune berrietan aurrera egitea, lanbide-heziketaren nazioartekotzea bultzatuz eta lanbide-heziketaren etengabeko hobekuntza garatuz.

Ikasleen artean ekintzailetza bultzatzea.

Berezkoak dituen funtzioak betetzeko, TKNIKAk zuzendaritza-talde bat izango du, zuzendari exekutiboa eta arloko zuzendariak, proiektu eta zerbitzu bakoitza garatzeko pertsona kualifikatuak izango dituena, eta honako jardun-arlo hauetan egituratuko da:

 1. Berrikuntza Teknologikoa eta Sistema Adimendunak

 2. Konplexutasunaren Kudeaketa

 3. Ikaskuntzak eta Goi Errendimendua

 4. Ingurune Estrategikoetan Aplikatutako Berrikuntza

 5. Nazioartekotzea

 6. Biozientziak eta Jasangarritasuna

Aurreikusitako helburuak lortzen laguntzeko, TKNIKAk kudeaketa-sistema integratu bat du, prozesuak eta horien arteko elkarrekintzak barne hartzen dituena. Bere kudeaketa-sistemaren erreferentzia gisa kalitatea kudeatzeko ISO 9001 arauak eta I+G+b kudeatzeko UNE166002 araua hartzen ditu, eta arau horietan azaldutako eskakizunak betetzeko konpromisoa hartzen du.

Tknikak I+G+b kudeatzeko sistema etengabe hobetzeko konpromisoa hartu du.

Jabetza Intelektual politika
TKNIKA-k bere jardueren garapenaren ondorioz sortzen diren ezagutza eta ondasun ukigarri eta ukiezinak identifikatu egiten ditu.
Ondasun ukigarri eta ukiezin hauen inbentarioa sistematikoki eguneratzen du.

TKNIKA-k, kasu bakoitzean,bere ustiapenerako utziko, lizentziatuko, trukatuko edo emango diren aktiboak eta ustiapena nola egingo den identifikatzen ditu.

Arau orokor moduan, emaitzen transferentzia eta ustiapena modu irekian egingo da. TKNIKA-n edo TKNIKA-k sorturiko materialak, ezagutzak, eta ondasun ukigarri eta ukiezinak bere interes taldeen, Lanbide Heziketako ikastetxeak eta bertako irakaslegoa bereziki, eskura doanik eta era irekian jarriko dira.

TKNIKA-k erabakitzen duen berariazko egoeretan, ondasun ukigarri eta ukiezin hauen egiletza eta jabetza babestuak izango dira eta dagozkion legezko neurriak hartuko dira.

Beharrezkoa denean, ondasun ukiezin hauen transferentzia akordioak, argi eta garbi, zehaztasun osoz eta inongo ambiguotasunik gabe dokumentu /kontratu batean erregistratuak geldituko dira. Honako hauek bezalako alderdiak kontutan izan beharko dira: parte hartzen duten alderdien identifikazioa; justifikazioa/zergatien aurkezpena; kontratuaren xedea; erabilitako terminoen definizioa (bereziki gaizki ulertuak sor daitezkeenean); kontraprestazioak; ordainketa baldintzak; markaren erabilera; hitzarmenaren iraupena; ; intelektual jabetzaren babesa (eskubideak, erregistro ebidentziak, ustiapen baimenak); konfidentzialtasun/isilpen baldintzak; data eta lekua; sinadurak.

Momentu oro, bai Tknikak eta baita erakundea osatzen duten pertsonek ere (bereziki oso esanguratsuak diren proiektuetan lana egiten dutenek) impartzialtasuna, eginiko lanen kanpo eraginik ez izatea, bere irizpide profesionalen objetibotasuna eta beraietan sortzen den ezagutza eta informazioan konfidentzialtasuna bermatuko dute.

Iraunkortasun Ekonomikoa

Tknikak, Eusko Jaurlaritzako Lanbide Heziketako Sailburu Ordetzako erakunde publiko bezala, euskal gizartea zerbitzatzeko eta denboran iraunkorra izateko bokazioa du.

Horretarako, momentu oro, Tknikak, bere bideragarritasun ekonomiko eta finantzieroa bilatuko du. Beraz, eskainitako zerbitzu eta garatutako berrikuntza proiektuen garapenaren ondorio gisa lorturiko emaitzen transferentzia eta ustiapenean oinarrituz, pertsonetan, formazioan, ekipamendu eta baliabideetan eginiko inbertsioaren itzulera (ekonomikoa eta gizarte mailakoa) bilatuko du (VI. eranskinean jasotako alderdiak) .

Ondorioz, bere zeregina betetzeko esleitutako pertsona eta baliabideen optimizazioan eta efizientzian oinarritutako kudeaketa ezin hobe bat gauzatuko du. Tknikak, berariazko baliabide gehigarri berriak lortzeko bere esku dituen aukera guztiak erabiliko ditu.

Gardentasuna eta zorroztasuna Tknikaren kudeaketaren nahitaezko nortasun adierazgarri izango dira.

Etengabeko Hobekuntza politika
TKNIKA-k LANBIDE HEZIKETARAKO IKERKETA ETA BERRIKUNTZA APLIKATURAKO ZENTRUAK, kalitatearen kudeaketa, bere politika eta estrategiaren oinarrizko atal gisa definitu du, eta horretarako kalitatean oinarritutako kudeaketa sistemak bereganatu ditu erakundearen kudeaketarako erreferentzi eredu moduan.

Oinarrizko erreferentziak EFQM kudeaketa eredua eta UNE-EN ISO 9.001: arauan oinarritutako kalitate ziurtatze sistema eta UNE166002 I+G+baren kudekaterako sistema dira.

Zehatzago, TKNIKA-k kalitatea eta berrikuntza aplikatua, gure Zeregin, Ikuspegi eta baloreetan isladatzen den jarduera filosofia moduan bereganatu du.
Printzipio hauek honako prozesu eta proiektuen bitartez hedatzen dira:

UNE-EN ISO 9001 Arauan oinarritutako kalitate sistemaren hedapena eta garapena
UNE 166002: Arauan oinarritutako Berrikuntzaren kudeaketa sistemaren hedapena eta garapena.
UNE-EN ISO 9001 y la UNE 166002 Arauetan oinarritutako Kalitate eta Berrikuntzaren kudeaketa sistema integratuaren hedapena eta garapena.
Berrikuntza Zeregin, Estrategia eta Politikaren hedapena eta garapena
Etengabeko hobekuntza politikaren hedapena.
Kalitate sistemaren berrikuspena eta prozesuen aldizkako eguneratzea gauzatzea.
Kudeaketa sistemaren barne eta kanpo auditoretzak gauzatzea.
Tknikak, aipatutako erreferentziazko bi arauen eskakizunak betetzeko erabateko konpromezua agertzen du.
Tknikak, erakunde moduan, kudekatea sistemaren etengabeko hobekuntzarekiko erabateko konpromezua ere agertzen du.
Tknikak aplika dakizkioken lege eta araudi eskakizunak eta bere gogoz bere egiten dituen eskakizunak betetzeko erabateko konpromezua agertzen du.

Politika hau, urteko planen bitartez hedatzen da, helburuak definituz eta lortuz. Tknikako helburuak, kuantifikagarriak eta adierazleen bidez neurgarriak izango dira, eta hauek guztiak osatuko dituzte kalitate eta berrikuntza helburuak. Helburu hauen lorpen maila aldizka ebaluatua izango da.

Kalitatearekiko konpromezua erakunde osoari dagokio. Tknikako pertsona guztiek bere egiten dute konpromezu hau, ezarritako eskakizunak betetzeko eta etengabeko hobekunza prozesuan aktiboki parte hartzeko ardura.

Tknikak, erakundea osatzen duten pertsona guztiek dagozkien konpetentzia profilak betetzen dituztela eta bere funtzioen garapenerako konpetenteak direla bermatzen du. Tknikak, bere pertsonen konpetentzia maila hobetzeko eta eguneratzeko beharrezkoak diren jarduerak planifikatzen eta hedatzen ditu

Bezeroarekiko orientazioa Tknikako pertsona eta erakundearen jarduera guztiak blaitzen dituen oinarrizko printzipioa da. Hori guztia interes taldeentzat balio erantsi handiko zerbitzu eta proiektu berritzaileen eskaintza, planifikazio eta garapenean gauzatzen da.

Tknikako Zuzendaritzak aurreikusitako emaitzak eta helburuak lortzeko beharrezkoak diren baliabide eta bitartekoak erakundearen zerbitzura jartzen ditu.

Pertsonen politika
TKNIKA-rentzat, bere zereginaren lorpenerako, erakundea osatzen duten pertsonak dira arrakasta eragile giltzarriak. Beraiek dira eskainitako zerbitzuen eta hedatutako proiektuen garapen prozesuan balio erantsia ematen dutenak.

Pertsonen aukeraketa prozesua, zerbitzu/proiektu/lanpostu/funtzio bakoitzerako beharrezkoak diren konpetentzia profilen definizioarekin hasten da. Helburua, postu bakoitzerako pertsonarik egokiena eta konpetenteena aurkitzea da. Ondoren hautagairik konpetentena aukeratzeari ekiten zaio. Aukeraketa eta “kontratazio” prozesu hau, aukera berdintasuna eta aurkeztutako merituen ebaluazio objetiboa bermatuz garatzen da. “Kontratuak” (zerbitzu eginkizunak…) proiektu/zerbitzuen bizitza zikloari estuki lotuak egoten dira, erakundearen beharren arabera berritu daitezkeelarik.

Berritze hau, Ikasturte hasieran pertsona bakoitzari esleitzen zaizkion banakako helburuen lorpen mailari lotua dago (berariazko funtzio eta zereginetan zehaztuak). Honela lerrokatzen dira erakundearen estrategia, helburuak eta pertsona bakoitzaren helburuak. Ebaluazioa garapen pertsonalaren planaren ebaluazio prozesuaren emaitza izango da.

TKNIKA-k bere barne formazio planak ezartzen ditu. Bere helburua erakundeko pertsonen garapen konpetentziala eta profesionala garatzea da.

TKNIKA-k bere barne formazio planak ezartzen ditu. Bere helburua erakundeko pertsonen garapen konpetentziala eta profesionala garatzea da. TKNIKA-k gaur egun eta etorkizunean beharko dituen konpetentziak garatzea da helburua, eta beharrei aurrea hartzea. Balioaniztasuna eta malgutasuna dira erabilitako irizpide nagusienak.

TKNIKA-ko Zuzendaritzak, Tknikako pertsonek, bai banakako mailan, bai talde mailan lortutako emaitzak eta eginiko esfortzuak errekonozitzen ditu. Pertsoneniko erabateko konfidantzan oinarritutako harremanak mantenzten ditu eta jardueren garapenean bere erabateko laguntza agertzen die erakundeko pertsonei.

Hizkuntza politika
TKNIKA-k bi hizkuntza ofizialen (euskera eta gaztelera) erabilera eta sustapenari dagokionez, indarrean dagoen legedia betetzeko erabateko konpromezua agertzen du

Bere ahalmen eta aukeren neurrian, Tknika bere interes taldeen hizkuntz eskakizun eta eskaeretara egokitzen saiatuko da

Horretarako, komunikazioak, bai barnekoak eta bai kanpokoak (bilerak,mezuak, aurkezpenak, deialdiak, aldizkariak, web…) euskeraz eta gazteleraz garatuko dira

Tknikak hizkuntza inklusiboa erabiltzeko ahaleginak egingo ditu bere komunikazio guztietan.

Ikuspegi hau, dituen baliabideen neurrian, Tknikak eskeinitako zerbitzuetan eta garatutako proiektuetan sorturiko material didaktikoetara ere aplikatuko da.

Egoerak horrela eskatzen duenean, ingelera izango da erabilitako hirugarren hizkuntza. Beste kasuetan (frantsesa, alemaniera…) mezuaren hartzailearen ezaugarri eta behar berezien funtzioan erabiliko da.

Tknikak, bere ahalmenen neurrian, bere pertsonen hizkuntza hauekiko hizkuntz konpetentziak hobetzea ahalbideratuko du dagokion barne formakuntza planen bitartez..