Zura eta lankidetza

Proiektu honen jabea:Biozientziak eta jasangarritasun arloa

Proiektu honen egitasmoak zurezko sektoreak dituen gaitasunak indartu eta bere balio kate osoa sendotzea du helburu, mugaz haraindiko lankidetza eta eragile guztien trebakuntza bidez

 

Zuraren sektorea etengabe gainbeheran joan da azken urteotan krisi ekonomikoak markatuta eta batez ere enpresa-sarearen egitura antolakuntza dela eta. Mikro enpresa eta langile autonomoez osatutatako enpresa sareak gaitasun txikia eta kualifikazio maila baxuak ditu non merkatuen eta gizartearen eskakizun berrietara egokitzeko aukera izan duten.

Bestalde, zuraren industria une egoki batean aurkitzen gara, non ingurumena errespetatzen duten material eta CO2 isuri baxuak dituzten materialen beharra eskatzen du merkatuak.

Beraz, beharrezkoa da zuraren sektorea oso kualifikatuak diren teknikoez hornitzea. Azken finean sektoreko enpresa askoren beharrak eguneratu behar da, produktu berriak garatzeko edo hobetzeko eta beharrei erantzuteko.

Proiektuak egur sektoreko trebakuntza eta enplegurako mugaz haraindiko sarea sortzen du, eta horren helburua da gaur egungo arazoei irtenbide arrakastatsuak eskaintzen dituzten formulak garatzea, besteak beste:

Etengabeko tresnak garatzea, mugaren bi aldeetako legediaren ezagutza eta analisia.
Sektorearen gaur egungo egoeraren inguruko ezagutza hobetzea enplegurako eta enpleguari dagokionez.
Lanbide heziketako tituluak eta egiaztapena aitortzea eta lehen enplegua eta prestakuntza behatokia sortzea.
Berrikuntza sartu prestakuntza prozesuetan.
Informazioa eskuera jarri.

Egur-sektorea mugaz haraindiko lurraldeari lotua dago, mugan dauden bi aldeetako baso-aberastasunagatik. Lankidetzaren esparruan sare potentzialak ere baditu sektore bat, nahiz eta normalean dauden oztopoak gainditzeko zailtasunak dauden.

Proiektuak lanbide heziketan parte hartzen duten eragileen arteko lankidetza sustatzea du xede. Helburua trebetasunak eta titulazio mailak egurra sektorean diharduten aktoreen hobekuntza da, aprobetxatuz lehendik dagoen mugan zehar transferitzeko gaitasuna eta potentziala.

PROIEKTUAREN HELBURUAK
Proiektuaren helburu nagusia zuraren sektorearen gaitasunak sendotzea da. Balore-kate osoa indartuko du bere eragile guztien mugaz gaindiko lankidetza eta prestakuntzaren bidez. Helburua mugaz haraindiko bi lurralde kohesio handiagoa lortzen duen hazkuntza inklusiboa eta jasangarria lortzea da, lan-merkatuaren bilakaera eta produkzio-ehuna egituratzeko.

Helburu zehatzak hauek dira:

  • Hezkuntzaren eta enpresa sistema baten arteko lankidetza bultzatzea prestakuntza eskaintza hobetzeko eta negozioaren beharretara egokitzeko.
  • Lan mugikortasuna hobetzea, enpleguari, legediari eta prestakuntzari buruzko informazioa eskuratzeko eta trebetasun eta kualifikazioen elkarrekikotasuna.
  • Teknikari, trebatzaile eta ikasleen trebetasunak hobetzea, sektorearen berrikuntza bultzatzea lan-sortzerako tresna gisa.

Informazio gehiago http://coopwood.eu/

LEHENENGO NEWSLETTER-a

BIGARRENGO NEWSLETTER-a

HIRUGARREN NEWSLETTER-a

El proyecto ha sido cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). El objetivo del POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra. Su ayuda se concentra en el desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a través de estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible.
Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional – FEDER

                    

https://www.poctefa.eu/                                                             http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/

 

Proiektu honi lotutako albisteak: